We hebben deze voorwaarden zo kort mogelijk gehouden. Als er iets onduidelijk is, neem dan contact met ons op.

Communicatie

Afspraken maken doen we via e-mail of tekstberichten (zoals WhatsApp). We gaan aan de slag als er duidelijkheid is over inhoud, tarief en levertermijn.

Aansprakelijkheid

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor meer dan de waarde van de opdracht. We zijn niet aansprakelijk voor samenwerkende derden. Binnen die grens komen we de klant graag tegemoet. Als u gemotiveerd ontevreden bent of als een onverhoopt te late levering u problemen geeft, kunnen we in goed overleg een vorm van compensatie afspreken, zoals korting op de geleverde tekst of op toekomstig werk.

Betaling

De betalingstermijn is dertig kalenderdagen na de factuurdatum. We versturen de factuur per e-mail. De geleverde teksten mogen meteen worden gebruikt, ook al zijn ze nog niet betaald. Is er na 60 dagen nog niet betaald, dan mogen de geleverde teksten niet meer worden gebruikt totdat de betaling is voldaan.

Auteursrecht

Vanaf de levering zijn de teksten eigendom en verantwoordelijkheid van de klant, behalve in het geval onder het kopje Betaling. De teksten en illustraties op deze website zijn eigendom van De Tekstelaar.